Wspieramy SM Ujeścisko

Informujemy, że w odpowiedzi na prośbę nowego Zarządu SM Ujeścisko, Stowarzyszenie Połocka Park sfinansowało profesjonalny audyt antypodsłuchowy w budynku Spółdzielni.

Potrzeba przeprowadzenia takiego audytu wynikała z faktu znalezienia wielu ukrytych urządzeń podsłuchowych w różnych pomieszczeniach Spółdzielni. Działania podjęte przez Stowarzyszenie uzupełniły działania śledcze Policji w tej sprawie. Koszt wykonanej ekspertyzy został w całości pokryty ze składek członków Stowarzyszenia.

Ze względów procesowych wyniki ekspertyzy pozostaną niejawne.