Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało zawiązane 13 grudnia 2019 roku w Gdańsku.

Jedną z głównych przyczyn powstania Stowarzyszenia jest sposób realizacji inwestycji pn. Płocka Park I, w tym wieloletnie opóźnienie w oddaniu domów, które na grudzień 2019 roku wynosi 3,5 roku. W chwili obecnej (stan na grudzień 2019 r.) Stowarzyszenie zrzesza 29 członków, w większości osób które zawarły umowy o wybudowanie domów w inwestycji pn. Płocka Park I. Członkiem Stowarzyszenia Płocka Park może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Siedzibą Stowarzyszenia Płocka Park jest Gdańsk.