OBWIESZCZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą:

Stowarzyszenie Płocka Park z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Rejenta 12/2, 80-119 Gdańsk, wpisanego do rejestru Stowarzyszeń Zwykłych, prowadzonego przez Starostę Powiatu Grodzkiego Miasta Gdańska, pod numerem 66 informuje, iż w związku ze zrealizowaniem głównych celów statutowych Stowarzyszenia Płocka Park, Zebranie Członków Stowarzyszenia Płocka Park podjęło uchwałę z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia w terminie do 22 listopada 2021 roku.

Likwidator: Rafał Salamonik.