Komentarz Stowarzyszenia Płocka Park do wpisu pt. : „Informacja od Zarządu (SM Ujeścisko). ”, opublikowanego 11 marca 2020 r. na stronie ujescisko.pl

Dnia 04 marca 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela zarządu Stowarzyszenia Płocka Park oraz kilkorga członków SPP z Panami Maciejem Skalikiem i Rafałem Nowakiem.

W odróżnieniu od informacji zamieszczonej w dniu 11 marca 2020 roku na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko dokumenty te oddają wiernie przebieg spotkania i przedstawiają problemy na nim omówione.

Poniżej zamieszczamy:

  • notatkę ze spotkania 2020-03-04
  • komentarz Macieja Skalika 2020-03-11

Chcemy zwrócić uwagę, że w trakcie spotkania nie były poruszane kwestie niedoszacowania kosztów inwestycji, o których nabywcy zostali poinformowani pismem z dnia 27 listopada 2018 roku, a nie we wrześniu 2018 roku, jak zostało podane na stronie SM . Wobec zmian, jakie nastąpiły ostatnio we władzach spółdzielni, co być może skutkuje niewystarczającą wiedzą obecnych władz w tym zakresie, w załączeniu przedstawiamy korespondencję z dotychczasowym Zarządem SM Ujeścisko odnośnie realizacji inwestycji PPS.

Proponowane przez nabywców rozwiązania oraz prośba zorganizowania spotkania Zarządu SM ze wszystkimi nabywcami domów Płocka Park Standard nie zostały zaakceptowane.

Dokumenty te pokazują, że odpowiedzialność za sposób prowadzenia inwestycji i za brak porozumienia spoczywa wyłącznie na władzach SM Ujeścisko.

W celu przekazania całego obrazu sytuacji udostępniamy komplet dokumentacji