O nas

Stowarzyszenie zostało zawiązane 13 grudnia 2019 roku w Gdańsku.

Jedną z głównych przyczyn powstania Stowarzyszenia jest sposób realizacji inwestycji pn. Płocka Park I, w tym wieloletnie opóźnienie w oddaniu domów, które na grudzień 2019 roku wynosi 3,5 roku. W chwili obecnej (stan na grudzień 2019 r.) Stowarzyszenie zrzesza 29 członków, w większości osób które zawarły umowy o wybudowanie domów w inwestycji pn. Płocka Park I. Członkiem Stowarzyszenia Płocka Park może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Siedzibą Stowarzyszenia Płocka Park jest Gdańsk.

Organami Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, zaś cele i kierunki działań Stowarzyszenia zawarliśmy w uchwalonym dnia 13 grudnia 2019 roku Regulaminie, dostępnym na stronie.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy złożyć podpisaną deklarację członkowską – do pobrania w strefie dokumentów.


Stowarzyszenie przyjmuje darowizny na realizację celów.
Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy numer konta:

IBAN: PL04 1600 1462 1897 3331 0000 0001
Stowarzyszenie Płocka Park
ul Rejenta 12/2, 80-119 Gdańsk

W tytule : „Realizacja celów bieżących + imię i nazwisko osoby wpłacającej”