Dołącz do nas

Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia Płocka Park z dnia 13 grudnia 2019 §5 :

  • Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i złożyła deklarację członkowską na piśmie w sekcji dokumentów. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.