Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie oryginału deklaracji na adres Stowarzyszenia. Wszelkie pytania dotyczące płatności składek członkowskich, ich podstawy i wysokości prosimy kierować na kontakt@stowarzyszenieplockapark.pl