Spotkanie z SM – SPP informuje

W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu SM Ujeścisko z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Płocka Park. W trakcie półtoragodzinnej rozmowy strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące sytuacji inwestycji Płocka Park. Zarówno SPP jak i SM Ujeścisko przedstawiły propozycje rozwiązań sytuacji. Ze względu na obszerność zagadnień ustalono termin następnego spotkania w przyszłym tygodniu.

Spotkanie z Zarządem SM w temacie uzyskania własności nabytych domków

W związku z oświadczeniem pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku (oryginalny dokument), oraz zawartą w ww. oświadczeniu informacją, że Spółdzielnia pozostaje do dyspozycji Nabywców domów w inwestycji Płocka Park, w dniu 15 stycznia 2020 r. złożyliśmy w Spółdzielni wniosek o zorganizowanie spotkania z Zarządem Spółdzielni oraz jej pełnomocnikiem. Celem…Continue reading Spotkanie z Zarządem SM w temacie uzyskania własności nabytych domków

Odpowiedź Stowarzyszenia Płocka Park na oświadczenie pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku, opublikowane na stronie SM Ujeścisko

W odpowiedzi na oświadczenie pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie nieustających działań Spółdzielni, zmierzających do uzyskania zwolnienia spod zajęcia komorniczego nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja Płocka Park, Stowarzyszenie Płocka Park przedstawia oświadczenie wierzyciela egzekwującego Pana Pawła Ziomek. Według oświadczenia pełnomocnika Spółdzielni Pan Paweł Ziomek pomimo licznych…Continue reading Odpowiedź Stowarzyszenia Płocka Park na oświadczenie pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku, opublikowane na stronie SM Ujeścisko

Rejestracja Stowarzyszenia Płocka Park

„Dnia 10 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Płocka Park zostało wpisane pod numerem 66 do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska.”

Stanowisko Stowarzyszenia Płocka Park w przedmiocie wskazywanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ujeścisko w Gdańsku przyczyn opóźnień w realizacji budowy inwestycji Płocka Park I

Opóźnienia w realizacji inwestycji „Płocka Park I” (57 domów szeregowych typu Standard) wynoszą już blisko 3,5 roku. Zniecierpliwieni nabywcy, wielokrotnie występowali do Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku z prośbami o udzielenie informacji, nt. przyczyn, dla których nie mogą otrzymać domów w umówionym terminie. W odpowiedzi na te żądania, Spółdzielnia konsekwentnie wskazywała jako jedną z głównych…Continue reading Stanowisko Stowarzyszenia Płocka Park w przedmiocie wskazywanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ujeścisko w Gdańsku przyczyn opóźnień w realizacji budowy inwestycji Płocka Park I

Komentarz Stowarzyszenia Płocka Park do artykułu pt. : „SM Ujeścisko. Władze spółdzielni przedstawiają swoje stanowisko”, opublikowanego 20 grudnia 2019 r. na stronie trojmiasto.pl

W nawiązaniu do artykułu pt.: „SM Ujeścisko. Władze spółdzielni przedstawiają swoje stanowisko”, opublikowanego dnia 20 grudnia 2019 roku na portalu trojmiasto.pl, Stowarzyszenie Płocka Park (w organizacji) pragnie odnieść się do kilku kwestii podniesionych przez Zarząd SM Ujeścisko w związku z realizacją inwestycji pn. „Płocka Park”. Po pierwsze należy zaznaczyć, że inwestycja opisana przez Zarząd jako…Continue reading Komentarz Stowarzyszenia Płocka Park do artykułu pt. : „SM Ujeścisko. Władze spółdzielni przedstawiają swoje stanowisko”, opublikowanego 20 grudnia 2019 r. na stronie trojmiasto.pl

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało zawiązane 13 grudnia 2019 roku w Gdańsku. Jedną z głównych przyczyn powstania Stowarzyszenia jest sposób realizacji inwestycji pn. Płocka Park I, w tym wieloletnie opóźnienie w oddaniu domów, które na grudzień 2019 roku wynosi 3,5 roku. W chwili obecnej (stan na grudzień 2019 r.) Stowarzyszenie zrzesza 29 członków, w większości osób które zawarły…Continue reading Powstanie Stowarzyszenia